สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
กกต.พบประชาชน
วารสาร กกต.สงขลา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512

  
 

 
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ สปช.จังหวัดสงขลา ประชุมหารือสร้างความร่วมมือในการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 สนง.กกต.สงขลา และ ศรก.3 ร่วมปลูกต้นทานตะวันตามโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนง.กกต.สงขลา ย้ายที่ทำการใหม่ไปยัง เลขที่ 1112 ม.2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 ตั้งแต่ 31 ต.ต.57
 
 
                                                                                                                
 
เลือกตั้ง ส.ว. 30 มี.ค. 2557
ลือกตั้ง อบต.ครบวาระ ปี 2556
ลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา 4 ส.ค. 2556
ลือกตั้ง ทน.สงขลา  6 ม.ค.2556   
เลือกตั้ง อบต.ครบวาระปี 2555 
เลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลา  16 ก.ย.2555   
เลือกตั้ง ทน.หาดใหญ่  29 ก.ค.2555
เลือกตั้ง ส.ส.  3 ก.ค.2554

 


 
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 อบต.ทุ่งใหญ่ เลือกตั้งนายก อบต.กรณีครบวาระ
  อบต.ทุ่งใหญ่ เลือกตั้งนายก กรณีครบวาระ
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทม.สิงหนคร เลือกตั้งนายก ทม.กรณีขอลาออก และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  ส.ท.รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.ชะแล้ เลือกตั้งนายก ทต.และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.เชิงแส เลือกตั้ง นายก ทต.และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.บ้านหาร เลือกตั้งนายก ทต.และ ส.ท. กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 อบต.ระโนด เลือกตั้ง ส.อบต.เขต 7 กรณีขอลาออก
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 ทต.ปากแตระ เลือกตั้ง ส.ท.เขต 2 กรณีเสียชีวิต
  รับสมัครวันที่ 
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 อบต.ระโนด เลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต.เขต 6 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  รับสมัคร 17-21 ก.พ.57
9 มี.ค. 57 9 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 อบต.ทุ่งหวัง เลือกตั้ง ส.อบต.เขต 4 กรณีเสียชีวิต
  รับสมัครวันที่ 27-31 ม.ค.57
23 ก.พ. 57 23 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 อบต.รัตภูมิ เลือกตั้ง ส.อบต.เขต 7 กรณีขอลาออก
  รับสมัคร 20-24 ม.ค.57
23 ก.พ. 57 23 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 อบต.คลองเปียะ เลือกตั้ง ส.อบต.เขต 10 กรณีขอลาออก
  วันรับสมัคร 20-24 ม.ค.57
23 ก.พ. 57 23 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 อบจ.สงขลา ซ่อมเขต 3 อ.เมืองสงขลา , อ.สทิงพระ , ซ่อมเขต 2 อ.รัตภูมิ
  อบจ.สงขลา ซ่อมเขต 3 อ.เมืองสงขลา , อ.สทิงพระ , ซ่อมเขต 2 อ.รัตภูมิ
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 อบต.ควนรู ซ่อมเขต 3 กรณีเสียชีวิต
  รับสมัครวันที่ 9-13 ธ.ค.56
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 อบต.พังยาง ซ่อมเขต 1 กรณีเสียชีวิต
  รับสมัครวันที่ 9-13 ธ.ค.56
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 ทต.เกาะแต้ว ซ่อมเขต 2 กรณีขอลาออก
  รับสมัครวันที่ 9-13 ธ.ค.56
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 435,352