สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
กกต.พบประชาชน
วารสาร กกต.สงขลา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512

  
 

 
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ สปช.จังหวัดสงขลา ประชุมหารือสร้างความร่วมมือในการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 สนง.กกต.สงขลา และ ศรก.3 ร่วมปลูกต้นทานตะวันตามโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนง.กกต.สงขลา ย้ายที่ทำการใหม่ไปยัง เลขที่ 1112 ม.2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 ตั้งแต่ 31 ต.ต.57
 
 
                                                                                                                
 
เลือกตั้ง ส.ว. 30 มี.ค. 2557
ลือกตั้ง อบต.ครบวาระ ปี 2556
ลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา 4 ส.ค. 2556
ลือกตั้ง ทน.สงขลา  6 ม.ค.2556   
เลือกตั้ง อบต.ครบวาระปี 2555 
เลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลา  16 ก.ย.2555   
เลือกตั้ง ทน.หาดใหญ่  29 ก.ค.2555
เลือกตั้ง ส.ส.  3 ก.ค.2554

 


 
 
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา
จ้าง
จ้าง "ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง" และ "ครุภัณฑ์สำนักงาน" โดยวิธีตกลงราคา
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "ตู้น้ำเย็น-น้ำร้อน" โดยวิธีตกลงราคา
ซื้อ
ซื้อ "ครุภัณฑ์สำนักงาน"
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 365
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 479,763