สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
กกต.พบประชาชน
วารสาร กกต.สงขลา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512
  


                                                                                                   สถิติเลือกตั้ง   


 
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทม.สิงหนคร เลือกตั้งนายก ทม.กรณีขอลาออก และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  ส.ท.รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.ชะแล้ เลือกตั้งนายก ทต.และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.เชิงแส เลือกตั้ง นายก ทต.และ ส.ท.กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 ทต.บ้านหาร เลือกตั้งนายก ทต.และ ส.ท. กรณีครบวาระ
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 อบต.ระโนด เลือกตั้ง ส.อบต.เขต 7 กรณีขอลาออก
  รับสมัคร 3-7 มี.ค.57
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 55
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 364,672