สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Office of Provincial Election Commission of Surattani


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร พตส.
แผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการฯ 

จากสนง. กกต. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจเยี่ยมและประชุม ผอ.กต.จว. /หน. งาน/พนง.กกต.จว.สฎ.

โดยมีนายสมเดช อินทเชื้อ กกต.จว.สฎ. ให้การต้อนรับ ซึ่งนางสาวณากัญ กัณห์อุไร 
รอง ผอ.กต.จว. รักษาการแทนผอ.กต.จว.สฎ.ชี้แจงภารกิจงานของ สนง.กกต.จว. สฎ.
ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗- มกราคม ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       

        

    

----------------------------------------------------------------------------------


๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านางสาวณากัญ  กัณห์อุไร รอง ผอ.กต.จว.สฎ.  หน. /พนักงาน สนง.กกต.จว.สฎ.
ร่วมวางพวงมาลา  ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
   

 
  
 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้นล่าง
ถ.ดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๗๑๓ ,E-mail : surattani@ect.go.th
webmaster
surat@hotmail.com 
  
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมือง
พรรคการเมือง
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ตรวจเยี่ยมและติดตามการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางใบไม้
ตรวจเยี่ยมและติดตามการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางใบไม้  new
ให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  new
ร่วมประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่าย กับ กศน.จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่าย กับ กศน.จ.สุราษฎร์ธานี  new
สนง.กกต.จว.สฎ.เยี่ยมหน่วยงานราชการในวันปีใหม่ ๒๕๕๘
สนง.กกต.จว.สฎ.เยี่ยมหน่วยงานราชการในวันปีใหม่ ๒๕๕๘  new
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิค
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิค  new
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  hot
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ร่วมรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล
ร่วมรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
พรรคการเมือง และรหัสพรรค
พรรคการเมือง และรหัสพรรค  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
3 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 57
08:00 - 14:00 แผนการเลือกตั้ง ส.ส.
 


แผนกา
3 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 57
08:00 - 23:00 ท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี ๒๕๕๗
      ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งซ่อมทั่วไป
ใบแจ้งคืนทั่วไปฝ่ายพัสดุ.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน.pdf 22 KB ดาวน์โหลด
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพักผ่อน.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาป่วย_ลาคลอดบุตร_ลากกิจ.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
form_cancel.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)
form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)
form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)
form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42)
form_mp42a.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 98,939