สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Office of Provincial Election Commission of Surattani


 
 
แผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการฯ 

จากสนง. กกต. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจเยี่ยมและประชุม ผอ.กต.จว. /หน. งาน/พนง.กกต.จว.สฎ.

โดยมีนายสมเดช อินทเชื้อ กกต.จว.สฎ. ให้การต้อนรับ ซึ่งนางสาวณากัญ กัณห์อุไร 
รอง ผอ.กต.จว. รักษาการแทนผอ.กต.จว.สฎ.ชี้แจงภารกิจงานของ สนง.กกต.จว. สฎ.
ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗- มกราคม ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       

        

    

----------------------------------------------------------------------------------


๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านางสาวณากัญ  กัณห์อุไร รอง ผอ.กต.จว.สฎ.  หน. /พนักงาน สนง.กกต.จว.สฎ.
ร่วมวางพวงมาลา  ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
   

 
  
 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้นล่าง
ถ.ดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๗๑๓ ,E-mail : surattani@ect.go.th
webmaster
surat@hotmail.com 
  
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมือง
พรรคการเมือง
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
พรรคการเมือง และรหัสพรรค
พรรคการเมือง และรหัสพรรค  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
3 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 57
08:00 - 14:00 แผนการเลือกตั้ง ส.ส.
 


แผนกา
3 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 57
08:00 - 23:00 ท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี ๒๕๕๗
      ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งซ่อมทั่วไป
ใบแจ้งคืนทั่วไปฝ่ายพัสดุ.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน.pdf 22 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
form_cancel.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)
form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)
form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)
form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42)
form_mp42a.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 135,713