สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
Office of Surin Election Commission


 
 
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์


               ตารางเปิดเผยข้อมูลราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
 


 
 
ข้อมูลการครบวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อมูล อปท.ครบวาระ ปี 2556
อปท.ครบวาระ ปี 56.pdf 55 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูล อปท.จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล อปท.จ.สุรินทร์.pdf 88 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
จดหมายข่าว
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
นายก ทต.ศีขรภูมิ
นายก ทต ศีขร.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.หนองเรือ เขต 7 , บักได เขต 12
หนองเรือ 7 บักได 12.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ด่าน เขต 10
ด่าน.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.น้ำเขียว เขต 13 , กาเกาะ เขต 3 , เขวาฯ เขต 9
บะ กาเกาะ น้ำเขียว.pdf 103 KB ดาวน์โหลด
เลือกตั้งนายกและส.ทต.บัวเชด
สถ ๑๗ ผถ ๑๗ ทต. บัวเชด.pdf 604 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
5 ก.ค. 57 5 ก.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านชบ เขต 10
  ส.อบต.บ้านชบ เขต 10 ลาออกเมื่อ 10 พ.ค.57
28 มิ.ย. 57 28 มิ.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบต.ทุ่งกุลา เขต 1
  ส.อบต.ทุ่งกุลา เขต 1 อ.ท่าตูม ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.57
31 พ.ค. 57 31 พ.ค. 57
ทั้งวัน ส.อบต.แจนแวน เขต 1
  ส.อบต.แจนแวน เขต 1 ลาออก เมื่อ 8 เม.ย.57
24 พ.ค. 57 24 พ.ค. 57
ทั้งวัน ส.ทม. สุรินทร์ เขต 1
  ส.ทม. สุรินทร์ เขต 1 เสียชีวิต เมื่อ 28 มี.ค.57
24 พ.ค. 57 24 พ.ค. 57
ทั้งวัน นายก อบต.ขอนแตก (ครบวาระ 10 เม.ย.57)
  นายก อบต.ขอนแตก (ครบวาระ 10 เม.ย.57)
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสำนักงานฯ
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)  ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2  new
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)  ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ครั้งที่ 2  new
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  new
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางการเช่าอาคารสำนักงาน
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางการเช่าอาคารสำนักงาน  new
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การเช่ารถยนต์(รถตู้)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การเช่ารถยนต์(รถตู้)  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
แบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ว.pdf 781 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.pdf 823 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 886 KB ดาวน์โหลด
การทำบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตัวอย่างการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย.pdf 569 KB ดาวน์โหลด
แบบยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
แนวทางและแบบการส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แนวทางการส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
ส.ว..pdf 81 KB ดาวน์โหลด
ส.ส..pdf 62 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบล.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
อบจ..pdf 90 KB ดาวน์โหลด
อบต..pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แบบเสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งฯ
เสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งฯ.pdf 106 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 294,646