สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
Office of Province Election Commission of Trang


 
 
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รวมกฎหมายเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
จังหวัดตรัง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ประกาศกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน
 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศสอบราคากลางการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)(ดีเซล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศสอบราคากลางการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)(ดีเซล)  new
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังมอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังมอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  hot
สนง.กกต.จว.ตรัง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.ตรัง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  update
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  new
สนง.กกต.จว.ตรัง จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1 ตามโครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
สนง.กกต.จว.ตรัง จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1 ตามโครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
สถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง 20 ต.ค. 56 (61 อบต. 2 เทศบาล)
สถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง 20 ต.ค. 56 (61 อบต. 2 เทศบาล)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน (กรณีครบวาระ) เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อบต.เกาะสุกร.pdf 204 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๔ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อบต.โพรงจอรเข้.pdf 207 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ (กรณีครบวาระ) เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
อบต.วังมะปราง.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๒ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
อบต.หนองช้างแล่น 1.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๑ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
อบจ.ตรัง.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุก
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะ
7 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด  จ
7 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557
ระเบียบท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
ระเบียบ ท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2556.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
ระเบียบท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556.pdf 135 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2554
ระเบียบท้องถิ่น 2554.zip 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มท้องถิ่น
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร.doc 36 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย (รองนายก เลขานุการ ที่ปรึกษา)
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย.doc 41 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.doc 40 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (ทก.1)
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขต.pdf 15 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลง.pdf 51 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 603,721