สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
Office of Province Election Commission of Trang


 
 
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รวมกฎหมายเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
จังหวัดตรัง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ประกาศกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน
 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ครั้งที่  1 / 2560
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 / 2560  hot
สนง.กกต.จว.ตรัง  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
สนง.กกต.จว.ตรัง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)  hot
กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  จังหวัดตรัง ร่วมถวายพวงมาลา  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดตรัง ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  hot
การเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
การเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)  new
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
สถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง 20 ต.ค. 56 (61 อบต. 2 เทศบาล)
สถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง 20 ต.ค. 56 (61 อบต. 2 เทศบาล)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน (กรณีครบวาระ) เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อบต.เกาะสุกร.pdf 204 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๔ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อบต.โพรงจอรเข้.pdf 207 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ (กรณีครบวาระ) เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
อบต.วังมะปราง.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๒ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
อบต.หนองช้างแล่น 1.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๑ เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
อบจ.ตรัง.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุก
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะ
7 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด  จ
7 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557
ระเบียบท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
ระเบียบ ท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2556.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
ระเบียบท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556.pdf 135 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2554
ระเบียบท้องถิ่น 2554.zip 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มท้องถิ่น
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร.doc 36 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย (รองนายก เลขานุการ ที่ปรึกษา)
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย.doc 41 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.doc 40 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (ทก.1)
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขต.pdf 15 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลง.pdf 51 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 625,813