สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
OFFICE OF PROVINCE ELECTION COMMISSION OF UBONRATCHATHANI


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ECT Intranet
เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ทั่วประเทศ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแส
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมือง
ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์
องค์กรอิสระ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

<<<<กกต.ยุคใหม่ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม   >>>>

     วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 17 ปี กกต. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
Update by ทศพล

     วันที่ 10 มิถุนายน 58 เวลา 09.30 น. นางยุรดา ทองธนฐากุล รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมสถาบันพระปกเกล้า อุบลราชธานี ในหัวข้อเรื่อง "โรงเรียนพลเมือง"ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Update by ทศพล
 
       วันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายเดชา วงศ์มาก ผู้ตรวจการเขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Update by ทศพล

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมผู้ประสานงานข่าวระดับจังหวัดโดยมีข้าราชการตำรวจ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน
Update by ทศพล

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58 นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย  นางยุรดา ทองธนฐากุล รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานของสำนักงานฯ ร่วมพิธีงานวัน "ฉัตรมงคล" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Update by ทศพล

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 1 - 4  ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 1 พฤาภาคม 2558  ณ  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Update by ทศพล 
 
     วันที่ 4 เมษายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมจัดกิจกรรมเวทีรับฟังเสียงประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Update by ทศพล

     วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมายภาระกิจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมเวทีรับฟังเสียงประชาชนอุบลราชธานี ที่จะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Update by ทศพล 

     วันที่ 31 มีนาคม 58 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอสว่างวีระวงศ์) ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผศ.เกษม บุญรมย์ ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 50 คน
Update by ทศพล

     วันที่ 29 มี.ค. 58 นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ของสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการรับฟังเสียงประชาชน ร่วมกับนายนิมิต สิทธิไตรย์ สปช.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการจัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนระยะที่ 1 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 10 เวที (10 อำเภอ) และเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนระดับจังหวัดในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 58 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Update by ทศพล

     วันที่ 27 มีนาคม 58 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอเขมราฐ) ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายอนิรุทธิ์ ด่านศิระวานิชย์ นายอำเภอเขมราฐ และนายไพจิต จัยวัฒน์ ผอ.โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 80 คน
Update by ทศพล

     วันที่ 25 มีนาคม 58 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอนาจะหลวย) ณ เทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Update by ทศพล

วันที่ 24 มีนาคม 58 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอกุดข้าวปุ้น) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ผศ.ดร.เกษม บุญรมย์ ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Update by ทศพล

     วันที่ 23 มีนาคม 58 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอเหล่าเสือโก้ก) ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Update by ทศพล 

     วันที่ 20 มีนาคม 58 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอเดชอุดม) ณ โรงเรียนเดชอุดม โดยได้รับเกียรติจากนายตถาพร สมพอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) อำเภอเดชอุดม และนายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผอ.โรงเรียนเดชอุดม ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการ สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Update by ทศพล

     วันที่ 19 มีนาคม 58 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอตระการพืชผล) ณ โรงเรียนมัธยมตรการพืชผล โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล และนายอติคุณ ตระการไทย รองผอ.โรงเรียนตระการพืชผล ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Update by ทศพล 

วันที่ 13 มีนาคม 58 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอพิบูลมังสาหาร) ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายเธียรชัย พุทธรังษี นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายเกษมสุข เพชรดี ผอ.โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ผศ.ดร. เกษม บุญรมย์ ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมีตัวแทนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
     
     
     

   วันที่ 11 มีนาคม 58 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีการมีส่วร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชน ระดับอำเภอ เวทีที่ 6 ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ แก้วรัตน์นายอำเภอบุณฑริก ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     วันที่ 9 มีนาคม 58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับเกียรติจากปกครองจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดอง และมีวิทยากรร่วมในการบรรยายได้แก่ นางยุรดา ทองธนฐากุล รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายยุทธศักดิ์ พันธ์ศิริ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และนายไกรสิทธิ์ อาภาวัณสงค์ พนักงานการเลือกตั้ง

     วันที่ 5 มีนาคม 58 นายนิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอวารินชำราบ) ณ โรงเรียนวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     วันที่ 3 มีนาคม 58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอเขื่องใน) ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากนายสุพล คำน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเขื่องใน และว่าที่้ร้อยตรีกมล สาดศรี ผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     วันที่ 27 ก.พ. 58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอศรีเมืองใหม่) ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอศรีเมืองใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     วันที่ 18 ก.พ. 58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอน้ำยืน) ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษ อำเภอน้ำยืน ได้กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

    

                              
 


 
 
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประจำเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 2 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประจำเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 2 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม  new
 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2557 จำนวน 5 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2557 จำนวน 5 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2557 จำนวน 3 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2557 จำนวน 3 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2557 จำนวน 6 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2557 จำนวน 6 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.ตาลสุม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.ตาลสุม
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
22 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง ส.อบต.โนนสมบูรณ์ ม.4 อ.นาจะหลวย กรณีเสียชีวิต
  การเลือกตั้ง ส.อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ 4 อ.นาจะหลวย กรณีเสียชีวิต
15 มิ.ย. 57 15 มิ.ย. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง นายก อบต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร กรณีลาออก
  การเลือกตั้ง นายก อบต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร กรณีลาออก
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง ส.อบต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร แทนตำแหน่งว่าง
  การเลือกตั้ง ส.อบต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร กรณี ส.อบต. หมู่ 8 เวียชีวิต
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง นายก อบต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร กรณีครบวาระ
  การเลือกตั้ง นายก อบต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร กรณีครบวาระ
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้งนายก อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน และ การเลือกตั้ง ส.ทต.นาเยีย อ.นาเยีย
  การเลือกตั้งนายก อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน และ การเลือกตั้ง ส.ทต.นาเยีย อ.นาเยี
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ร่วมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๒๒  new
คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สังกัด สพป.อบ.4 ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สังกัด สพป.อบ.4 ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  new
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอน้ำยืน) ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอน้ำยืน) ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ร่วม กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ร่วม กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี  new
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอม่วงสามสิบ) ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอม่วงสามสิบ) ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 118
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,481