สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
OFFICE OF PROVINCE ELECTION COMMISSION OF UBONRATCHATHANI


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ECT Intranet
เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ทั่วประเทศ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแส
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมือง
ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์
องค์กรอิสระ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน กำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 24,750 บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,485,000 บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีสอบราคา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-355366-7 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค สำนักงาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี https://www.facebook.com/profile.php?id=100004128210009&fref=ts


 
 
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประจำเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 2 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประจำเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 2 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม  new
 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2557 จำนวน 5 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2557 จำนวน 5 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2557 จำนวน 3 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2557 จำนวน 3 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2557 จำนวน 6 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2557 จำนวน 6 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง  new
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.ตาลสุม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.ตาลสุม
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
22 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง ส.อบต.โนนสมบูรณ์ ม.4 อ.นาจะหลวย กรณีเสียชีวิต
  การเลือกตั้ง ส.อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ 4 อ.นาจะหลวย กรณีเสียชีวิต
15 มิ.ย. 57 15 มิ.ย. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง นายก อบต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร กรณีลาออก
  การเลือกตั้ง นายก อบต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร กรณีลาออก
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง ส.อบต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร แทนตำแหน่งว่าง
  การเลือกตั้ง ส.อบต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร กรณี ส.อบต. หมู่ 8 เวียชีวิต
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้ง นายก อบต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร กรณีครบวาระ
  การเลือกตั้ง นายก อบต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร กรณีครบวาระ
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน การเลือกตั้งนายก อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน และ การเลือกตั้ง ส.ทต.นาเยีย อ.นาเยีย
  การเลือกตั้งนายก อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน และ การเลือกตั้ง ส.ทต.นาเยีย อ.นาเยี
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ร่วมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๒๒  new
คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สังกัด สพป.อบ.4 ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สังกัด สพป.อบ.4 ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  new
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอน้ำยืน) ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอน้ำยืน) ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ร่วม กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ร่วม กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี  new
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอม่วงสามสิบ) ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
กิจกรรมเวทีรับฟัง : เสียงประชาชน (อำเภอม่วงสามสิบ) ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 198,648