สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี



 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 122 ปี วันที่ 18 มกราคม 2558
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 122 ปี วันที่ 18 มกราคม 2558  new
กิจกรรมให้ความรู้แก่ พนักงาน สนง.กกต.จว.อด. ตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 58
กิจกรรมให้ความรู้แก่ พนักงาน สนง.กกต.จว.อด. ตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 58  new
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สปช วันที่ 15 มกราคม 2558
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สปช วันที่ 15 มกราคม 2558  new
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ ประกอบโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 15 มกราคม 58
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ ประกอบโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 15 มกราคม 58  new
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2558  new
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สปช วันที่ 7 มกราคม 58
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สปช วันที่ 7 มกราคม 58  hot
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ ประกอบโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2557
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ ประกอบโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2557  hot
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อนาคตชาวอุดร อนาคตประเทศไทย”
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อนาคตชาวอุดร อนาคตประเทศไทย”  hot
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2557
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2557  hot
สนง.กกต.จว.อด. จัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2557 (คืนความสุขให้ประชาชน)
สนง.กกต.จว.อด. จัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2557 (คืนความสุขให้ประชาชน)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด  hot
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  hot
ออกรับยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ออกรับยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่าย  hot
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2556
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2556  hot
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบสมัคร ส.ว.
ใบสมัคร ส.ว.17.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ส.ว. 12
0 ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.1)
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง(ทก 1).pdf 106 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม(ทก1-1)
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม(ทก 1-1).pdf 114 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอยกเลิกนอกราชอาณาจักร ส.ว.
แบบคำขอยกเลิกนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 150
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 282,537