สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
อบรม กปน.ท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อบรม กกต.ท้องถิ่น
บรรยายอบรมผู้สมัคร
บรรยาย กกต.กับกระบวนการเลือกตั้ง
powerpoint บรรยายวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ภารกิจของหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรวมคะแนนนายก
แบบรวมคะแนนสมาชิก
โปรแกรมจัดสรรบัตรเลือกตั้ง
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี

 

Download   แบบฟอร์มคำขอยกเลิกนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ได้ที่นี่
                  1.แบบฟอร์มคำขอยกเลิกนอกเขตจังหวัด      คลิ๊ก
                  2.
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกนอกราชอาณาจักร  คลิ๊ก
 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2557
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2557  hot
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านเชียง
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านเชียง  hot
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ  ถนนเด็กเดิน 121 ปีและวันเยาวชนแห่งชาติ
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ ถนนเด็กเดิน 121 ปีและวันเยาวชนแห่งชาติ  hot
การเสวนา
การเสวนา"การปฏิรูปองค์กรในจังหวัดอุดรธานี สู่ความสุขที่ยั่งยืน"  new
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557  hot
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลไชยวาน
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลไชยวาน  new
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เยี่ยม สนง.กกต.จว.อุดรธานี
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เยี่ยม สนง.กกต.จว.อุดรธานี  new
ผูู้้ตรวจการฯ เขตตรวจการที่ 8 เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
ผูู้้ตรวจการฯ เขตตรวจการที่ 8 เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี  new
ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 8 เยี่ยม สนง.กกต.จว.อด.
ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 8 เยี่ยม สนง.กกต.จว.อด.  new
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 พฤษภาคม 57
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 พฤษภาคม 57  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด  hot
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.อด. ร่วมกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  hot
สถานที่ทำการเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี เขตที่ 1-9
สถานที่ทำการเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี เขตที่ 1-9  new
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง  hot
ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  hot
ออกรับยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ออกรับยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่าย  hot
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ  hot
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบสมัคร ส.ว.
ใบสมัคร ส.ว.17.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ส.ว. 12
0 ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.1)
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง(ทก 1).pdf 106 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม(ทก1-1)
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม(ทก 1-1).pdf 114 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอยกเลิกนอกราชอาณาจักร ส.ว.
แบบคำขอยกเลิกนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 140
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,641