สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
Office of Uttaradit Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ชมรมถ่ายภาพ มองผ่านเลนส์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
การฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปี 2557
การฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปี 2557  new
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์  new
การบันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
การบันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งพร้อมเกียรติบัตร
มอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งพร้อมเกียรติบัตร
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด ในการจัดงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557”
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด ในการจัดงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557”
การมอบโล่รางวัลนักเรียนต้นแบบในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
การมอบโล่รางวัลนักเรียนต้นแบบในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง
รับมอบโฉนดที่ดิน สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับมอบโฉนดที่ดิน สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ปฏิทินเลือกตั้ง อบต. ๒๙ แห่ง
ปฏิทินเลือกตั้ง อบต. ๒๙ แห่ง
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด แบบกลุ่ม ส.ว.42 ก.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ว.42.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. ผ.ถ.31).pdf 692 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28).pdf 124 KB ดาวน์โหลด
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ (ส.ว.28).pdf 118 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.doc 66 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง.doc 77 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 70,418