สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา
Office of Province Election Commission of Yala


 
 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา
 
 

 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  new
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง  new
กกต.จว.ยะลา ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง นายก.อบต.ตะโละหะลอ
กกต.จว.ยะลา ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง นายก.อบต.ตะโละหะลอ  new
กกต.จว.และหัวหนัางานจัดการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง
กกต.จว.และหัวหนัางานจัดการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง  new
งานจัดการเลือกตั้ง อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
งานจัดการเลือกตั้ง อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/การรับสมัครฯ
31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.วังพญา และ ส.อบต.บาโงย
                          คณะกรรมการการเลือกตั
3 มี.ค. 56 3 มี.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.ลำใหม่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
                     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง
24 ก.พ. 56 24 ก.พ. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านแหร,ส.อบต.ปุโรง,ส.อบต.วังพญา
               คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา มีมต
10 ก.พ. 56 10 ก.พ. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บือมัง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา มี
23 ธ.ค. 55 23 ธ.ค. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บือมัง และ ส.อบต.บาโร๊ะ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
                     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต./ส.ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.-ส.ทต.บันนังสตา จ.ยะลา.pdf 18 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อม ส.อบต.บาลอ เขต 7
ประกาศผล ส.อบต.บาลอ.pdf 444 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์ทั่วไป ระเบียบ กกต. พ.ศ.2554
แบบพิมพ์ ระเบียบ กกต. พ.ศ. 2554
ส.ถ,.ผ.ถ. 41-42.doc 71 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ. 33-36.doc 190 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ.1-8.doc 158 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ. 9.doc 50 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ.10-18.doc 271 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ.19.doc 31 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ. 20-24.doc 71 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ,.ผ.ถ. 25-32.doc 228 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์บันทึกผลการจับฉลาก ส.ถ./ผ.ถ.35
ส.ถ.,ผ.ถ. 35.doc 88 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 เทศบาล
ร่าง ผ.ถ1 กรณีแทนที่ว่าง นายกเทศมนตรี.doc 41 KB ดาวน์โหลด
ร่าง ผ.ถ1 กรณีครบวาระ นายกเทศมนตรี.doc 40 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครนายเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล.doc 166 KB ดาวน์โหลด
ร่าง สถ.1 กรณีครบวาระ สมาชิกสภาเทศบาล.doc 43 KB ดาวน์โหลด
ร่าง สถ.1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาเทศบาลฯ.doc 43 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 อบต.
ร่าง ผ.ถ1 กรณีครบวาระ นายก อบต..doc 41 KB ดาวน์โหลด
ร่าง สถ.1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิก อบต..doc 42 KB ดาวน์โหลด
ร่าง สถ.1 กรณีครบวาระ สมาชิก อบต..doc 43 KB ดาวน์โหลด
ร่าง ผ.ถ1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง นายก อบต..doc 41 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ตัวอย่างหนังสือ และแบบพิมพ์อื่นๆ
การทำลายบัตรเลือกตั้ง
ขั้นตอนการทำลายบัตร.doc 954 KB ดาวน์โหลด
รายงานการรับสมัครรายวันและการสรุปการรับสมัคร
5.2 แบบรายงานการรับสมัครนายก.doc 48 KB ดาวน์โหลด
5.2 แบบรายงานการรับสมัครนายก.doc 48 KB ดาวน์โหลด
5.2 แบบรายงานการรับสมัครสมาชิก.doc 48 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกำหนดป้ายหาเสียง
ตัวอย่างประกาศกำหนดป้ายหาเสียง.pdf 128 KB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 1 จาก 6.pdf 951 KB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 5 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 4 จาก 6..pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 2 จาก 6.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 6 จาก 6.pdf 683 KB ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 3 จาก 6..pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน
คู่มือการนับคะแนน 1 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน 2 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน 3 จาก 6.pdf 315 KB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน 5 จาก 6.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน 6 จาก 6.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
คู่มือการนับคะแนน 4 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจใช้สิทธิ ส.ส.
สส.28 แจ้งเหตุไม่อาจใช้สิทธ.pdf 107 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 11).pdf 94 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1).pdf 88 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.).pdf 82 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42).pdf 77 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 261,409