สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
Office of Provincial Election Commission of yasothon


 
 
ลงนามถวายพระพร
elib.ect
สถาบันพัฒนาพรคคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเฃบาะแสทุจริต
ลูกเสือ กกต
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ฐษนข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
กรมอาเซียน
ทีวีสีช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
thai pbs
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพส
ฐานเศรษกิจ
ไทยทูเดย์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรject width="420  " height"315">
.ข้อมูลการนับคะแนน ส.ว.ยโสธร (อย่างไม่เป็นทางการ ) หมายเลข 1 นายวิฑูรย์  วงษ์ไกร  ได้ 92,289 คะแนน  , หมายเลข  2 นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ  ได้ 111,751 คะแนน  , หมายเลข  4  นายศราวุธ  พาลพล ได้  3,401 คะแนน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,471 บัตร  บัตรเสีย 6,637 บัตร  มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 225,549 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03 จากผู้มีสิทธิ 417,432  คน   (อย่างไม่เป็นทางการ)................"คนเหนือ-ใต้-กลาง-คนอีสาน  ก็หนึ่งสิทธิ์  ช่วยกันเลือกช่วยกันคิด  เลือกคนดีเข้าสภา"


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 30 มีนาคม 2557 ทั่วประเทศ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 30 มีนาคม 2557 ทั่วประเทศ (อย่างไม่เป็นทางการ)  new
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร (อย่างไม่เป็นทางการ)  update
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แยกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร (อย่างไม่เป็นทางการ)
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แยกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร (อย่างไม่เป็นทางการ)
รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด แยกเป็นรายจังหวัด
รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด แยกเป็นรายจังหวัด  update
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. 22  จังหวัดยโสธร
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. 22 จังหวัดยโสธร  update
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน (อปท.)
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  new
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร  new
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ  new
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น  update
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  new
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน  new
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินกิจกรรม /การเลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย  อ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ทืี่นั้ง (ดีเซล)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ทืี่นั้ง (ดีเซล)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56  update
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56  update
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง(ท้องถิ่น)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  update
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแห่ อ.เลิงนกทา (กรณีจัดตั้งเทศบาลตำบล)
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแห่ อ.เลิงนกทา (กรณีจัดตั้งเทศบาลตำบล)  new
แสดงทั้งหมด
 
ภาพข่าวกิจกรรม
สังเกตการณ์การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)
สังเกตการณ์การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)  update
สนง.กกต.จว.ยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีฯวันจักรี
สนง.กกต.จว.ยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีฯวันจักรี
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเตย
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเตย  new
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  new
สังเกตการณ์ ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดยโสธร
สังเกตการณ์ ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดยโสธร  update
เปิดศูนย์พัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล สำราญ
เปิดศูนย์พัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล สำราญ  new
รายงานตรวจติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อประชาชนไทย วันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมยโสธรออคิด การ์เด้นท์  จังหวัดยโสธร
รายงานตรวจติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อประชาชนไทย วันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมยโสธรออคิด การ์เด้นท์ จังหวัดยโสธร  new
เวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว.ยโสธร แนะนำตัว
เวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว.ยโสธร แนะนำตัว  new
บรรยากาศภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร
บรรยากาศภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร
พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย กกต.(ส่วน จว.ยโสธร)
คำวินิจฉัย กกต.เลือกตั้ง นายก ทต.เดิด ข้อกล่าวหา จพง.กปน.กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำวินิจฉัย-กกต-นายก ทต.เดิด-56 copy.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย กกต.เลือกตั้ง นายก อบจ.ยโสธร ข้อกล่าวหา หาเสียงเลือกตั้งโดยหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดเกี่ยวกับผู้สมัคร
คำวินิจฉัย-กกต.นายก-อบจ.-01.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย กกต.เลือกตั้ง ส.ส.ยโสธร (แบ่งเขต) หาเสียงใส่ร้ายด้วยความเท็จ
คำวินิจฉัย กกต.ที่272-54 ลว.20ก.ค.54-2.pdf 753 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย กกต.ที่272-54 ลว.20ก.ค.54-1.pdf 813 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย กกต.เลือกตั้ง นายก อบต.ฟ้าห่วน (จัดทำประกาศหาเสียงฝ่าฝืนประกาศ กกต.)
คำวินิจฉัย กกต.ที่967-53 ลว.2 ก.ค.53.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย กกต.เลือกตั้ง นายก ทต.สามัคคี (หาเสียงหลอกลวง)
คำวินิจฉัย กกต.ที่466-53 ลว.15มิ.ย.53.pdf 187 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ประกาศหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ การปิดประกาศป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.
แบบประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ว..docx 115 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งผู้ช่วยหาเสียง
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง-01.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งทีมงานบริหาร นายก
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลตำแหน่งในคณะบริหาร.pdf 234 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกาศกำหนดสถานที่
แบบประกาศกำหนดสถานที่.docx 115 KB ดาวน์โหลด
ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. (ระยะที่สอง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 จำนวน 44 จังหวัด)
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
นานา...สาระ
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น  new
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง  new
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
โครงการทางรถไฟ สายใหม่ อ.บ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร - นครพนม รองรับการขนส่ง และ AEC
โครงการทางรถไฟ สายใหม่ อ.บ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร - นครพนม รองรับการขนส่ง และ AEC
กำหนดโทษตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ตอนที่ 1
กำหนดโทษตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ตอนที่ 1
"เมื่อผมล้มลง...ผมจะพยายามเป็นร้อยครั้งเพื่อที่จะลุกขึ้น"
แสดงทั้งหมด
 
แจ้งข้อมูล / ถาม - ตอบ
ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
อ่าน : 17 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : จตุรพร
สงสัยการเลือกตั้งนอกเขต ของ ส.ส./ ส.ว.
อ่าน : 23 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : กานต์พิชชา มีคาม
ถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีผลต่อการสอบบรรจุเข้าราชการมั๊ย?
อ่าน : 11 | สร้างเมื่อ : 29 มี.ค. 57 โดย : ภัสราภรณ์ บุญปลื้ม
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.
อ่าน : 11 | สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 57 โดย : นางสาวแพรววจี สันดี
เรียนถามค่ะ
อ่าน : 10 | สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 57 โดย : หาดใหญ่
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง (ส.ส. 2554)
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 364
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,027,207