สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
Office of Provincial Election Commission of yasothon


 
 
ลงนามถวายพระพร
elib.ect
สถาบันพัฒนาพรคคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเฃบาะแสทุจริต
ลูกเสือ กกต
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ฐษนข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
กรมอาเซียน
ทีวีสีช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
thai pbs
voicetv
nationtv
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพส
ฐานเศรษกิจ
ไทยทูเดย์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
idt="420  " height"315">


..."เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม".... คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร. "................รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 2557 (คลิกดูรายละเอียด)..p; 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยออกเสียง
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยออกเสียง  new
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ทืี่นั้ง (ดีเซล)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ทืี่นั้ง (ดีเซล)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
แสดงทั้งหมด
 
ติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่..!!!
ความคืบหน้าของการประชุม กธม.ยกร่างฯ..(คลิกดูรายละเอียด)
ความคืบหน้าของการประชุม กธม.ยกร่างฯ..(คลิกดูรายละเอียด)  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ และคำสั่ง คสช./สนช./สปช./กมธ.ยกร่างฯ (ที่สำคัญ)
ประกาศ กมธ.
ประกาศ กมธ.  new
ประกาศ สปช.
ประกาศ สปช.  new
ประกาศ สนช.
ประกาศ สนช.  new
รวม ประกาศ คสช..
รวม ประกาศ คสช..  new
รวม คำสั่ง คสช.
รวม คำสั่ง คสช.  new
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน (อปท.)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  new
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  new
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร  new
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56  update
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56  update
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
แสดงทั้งหมด
 
บทความ/วารสาร
CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  new
กระบวนการยุติธรรรมในการเลือกตั้ง
กระบวนการยุติธรรรมในการเลือกตั้ง  new
ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี2554
ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี2554  new
ที่มาและพัฒนาการของเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย(Sim Democracy)
ที่มาและพัฒนาการของเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย(Sim Democracy)  new
มุมหนึ่งของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น
มุมหนึ่งของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น  new
แสดงทั้งหมด
 
ภาพข่าวกิจกรรม
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
วันรักต้นไม้แห่งชาติ  new
ประชาสัมพธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้นแบบ ต.นาเวียง อ.ทรายมูล
ประชาสัมพธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้นแบบ ต.นาเวียง อ.ทรายมูล  new
ผอ.ดัมพ์ สุริโย และ รอง พรรณวิภา นำเจ้าหน้าที่ สนง.กกต.จว.ยโสธร ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ผอ.ดัมพ์ สุริโย และ รอง พรรณวิภา นำเจ้าหน้าที่ สนง.กกต.จว.ยโสธร ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  new
ผอ.ดัมพ์  สุริโย ผอ.กต.จว.ยโสธร นำเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ผอ.ดัมพ์ สุริโย ผอ.กต.จว.ยโสธร นำเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  new
กิจกรรมการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ รวมพลัง BIG DAY
กิจกรรมการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ รวมพลัง BIG DAY
เวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ และประเด็นเพิ่มเติม
เวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ และประเด็นเพิ่มเติม
อบรม รด.จิตอาสา ประชามติ จังหวัดยโสธร
อบรม รด.จิตอาสา ประชามติ จังหวัดยโสธร
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการพลเมืองร่วมใจสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน มุ่งสู่ ค่านิยม 12 ประการ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกุดชุม
โครงการพลเมืองร่วมใจสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน มุ่งสู่ ค่านิยม 12 ประการ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกุดชุม
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ในระดับอำเภอ) อำเภอมหาชนะชัย
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ในระดับอำเภอ) อำเภอมหาชนะชัย
แสดงทั้งหมด
 
ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แบบคำรับรองบุคคล (แบบ สปช. 4).pdf 381 KB ดาวน์โหลด
คำขอนิติบุคลคลเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 1).pdf 1,014 KB ดาวน์โหลด
แบบแสดงความประสงค์บุคคล (แบบ สปช. 2).pdf 461 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 3).pdf 321 KB ดาวน์โหลด
ประวัติบุคลลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 5).pdf 419 KB ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการแสดงเจตนารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดยโสธร.doc 81 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ประกาศหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ การปิดประกาศป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.
แบบประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ว..docx 115 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งผู้ช่วยหาเสียง
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง-01.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งทีมงานบริหาร นายก
หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลตำแหน่งในคณะบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-001.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกาศกำหนดสถานที่
แบบประกาศกำหนดสถานที่.docx 115 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แจ้งข้อมูล / ถาม - ตอบ
ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว.
อ่าน : 415 | สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 58 โดย : วชิระ กมลรัมย์
การเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น
อ่าน : 282 | สร้างเมื่อ : 13 ก.ค. 57 โดย : พงศกร วังคะฮาด
ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
อ่าน : 392 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : จตุรพร
สงสัยการเลือกตั้งนอกเขต ของ ส.ส./ ส.ว.
อ่าน : 407 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : กานต์พิชชา มีคาม
ถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีผลต่อการสอบบรรจุเข้าราชการมั๊ย?
อ่าน : 411 | สร้างเมื่อ : 29 มี.ค. 57 โดย : ภัสราภรณ์ บุญปลื้ม
แสดงทั้งหมด
 
นานา...สาระ
เปรียบเทียบ กฎหมายเก่า และแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (การค้ำประกัน-จำนอง)
เปรียบเทียบ กฎหมายเก่า และแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (การค้ำประกัน-จำนอง)  new
คอมพิวเตอร์กับสายตา
คอมพิวเตอร์กับสายตา  new
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น  new
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง  new
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
โครงการทางรถไฟ สายใหม่ อ.บ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร - นครพนม รองรับการขนส่ง และ AEC
โครงการทางรถไฟ สายใหม่ อ.บ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร - นครพนม รองรับการขนส่ง และ AEC
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง(ท้องถิ่น)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)  update
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง (ส.ส. 2554)
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 1
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินกิจกรรม /การเลือกตั้ง
25 พ.ค. 57 25 พ.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย  อ
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
  เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  
ลงคะแนนเลือกตั้งส
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง ในการตั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขต
10 มี.ค. 57 - 14 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
  สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกต
9 มี.ค. 57 9 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.นาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาอ
4 มี.ค. 57 - 8 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 รับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา 4 - 8 มีนาคม 2557
  รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันอังคารที่ 4 มี
17 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด (วันที่ 23 มีนาคม 2557)
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้านอ
14 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ สามารถยื่นคำร้องที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,495,153