สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
Office of Provincial Election Commission of yasothon


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
elib.ect
สถาบันพัฒนาพรคคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเฃบาะแสทุจริต
ลูกเสือ กกต
ฐษนข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
กรมอาเซียน
ทีวีสีช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
thai pbs
voicetv
nationtv
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพส
ฐานเศรษกิจ
ไทยทูเดย์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
idt="420  " height"315">

 

......รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกดูรายละเอียด..............."เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม". คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร.--------------ผลการรวมคะแนนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 จังหวัดยโสธร วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ประเด็นที่ 1 (ร่างรัฐธรรมนูญ) เห็นชอบ 81,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 36.35 ไม่เห็นชอบ 142,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 63.65 - ประเด็นที่ 2 (ประเด็นเพิ่มเติม คำถามพ่วง) เห็นชอบ 69,329 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.58 ไม่เห็นชอบ 143,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.42 (คลิ๊กดูรายละเอียด) "................รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 2557 (คลิกดูรายละเอียด)..p; 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสนง.กกต.จว.ยโสธร เรื่อง หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของจังหวัดยโสธร
ประกาศสนง.กกต.จว.ยโสธร เรื่อง หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของจังหวัดยโสธร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  new
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  new
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ศส.ปชต. / การขอรับรององค์การเอกชนช่วยเหลือ กกต. และ การบริจาคภาษีเงินได้ให้พรรคการเมือง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ศส.ปชต. / การขอรับรององค์การเอกชนช่วยเหลือ กกต. และ การบริจาคภาษีเงินได้ให้พรรคการเมือง  new
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สนง.กกต.
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สนง.กกต.  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  new
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยออกเสียง
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยออกเสียง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556
ประกาศตัดจำหน่วยครุภัณฑ์ 2556
แสดงทั้งหมด
 
ติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่..!!!
ความคืบหน้าของการประชุม กธม.ยกร่างฯ..(คลิกดูรายละเอียด)
ความคืบหน้าของการประชุม กธม.ยกร่างฯ..(คลิกดูรายละเอียด)  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ และคำสั่ง คสช./สนช./สปช./กมธ.ยกร่างฯ (ที่สำคัญ)
ประกาศ คสช. ที่ 85/2557
ประกาศ คสช. ที่ 85/2557  new
คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557
คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557  new
ประกาศ กมธ.
ประกาศ กมธ.  new
ประกาศ สปช.
ประกาศ สปช.  new
ประกาศ สนช.
ประกาศ สนช.  new
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน (อปท.)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  new
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  new
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1,2และ3 จังหวัดยโสธร  new
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ขอความร่วมมือให้กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญประชุมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน
การจับสลาก กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันกัน
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
เทศบาลตำบลคำเตย (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เลือกตั้งวันที่ 6 เม.ย. 2557
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56
ส.อบต.เขื่องคำ เขต 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เลือกตั้ง 22 ธ.ค.56  update
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 43 แห่ง (กรณี ครบวาระ) เลือกตั้งวันที่ 20 ต.ค.56  update
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
นายก แล ะ ส.ทต.ป่าติ้ว (เลือกตั้ง 21 เม.ย.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.กุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
ส.อบต.คูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 4 (เลือกตั้ง 31 มี.ค.56)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
นายก และ ส.ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (เลือกตั้ง 24 ก.พ.2556)
แสดงทั้งหมด
 
บทความ/วารสาร
การออกแบบระบบเลือกตั้ง คู่มือเล่มใหม่ของ International IDEA
การออกแบบระบบเลือกตั้ง คู่มือเล่มใหม่ของ International IDEA  new
CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
กระบวนการยุติธรรรมในการเลือกตั้ง
กระบวนการยุติธรรรมในการเลือกตั้ง
ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี2554
ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี2554
ที่มาและพัฒนาการของเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย(Sim Democracy)
ที่มาและพัฒนาการของเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย(Sim Democracy)
แสดงทั้งหมด
 
ภาพข่าวและกิจกรรม
พิธีเปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ (บ้านท่าลาด ม.6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
พิธีเปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ (บ้านท่าลาด ม.6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)  new
หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  new
การประชุมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ
การประชุมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  new
การประชุมหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ
การประชุมหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  new
แสดงทั้งหมด
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน.doc 198 KB ดาวน์โหลด
ข่าวสารการจัดกิจกรรม.doc 227 KB ดาวน์โหลด
ประวัติความเป็นมาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ประวัติเครื่องลงคะแนน (2).docx 111 KB ดาวน์โหลด
ประวัติเครื่องลงคะแนน22222.docx 436 KB ดาวน์โหลด
อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนน2222.docx 782 KB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ขั้นตอนการใช้เครื่องลงคะแนน.docx 123 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ดาวน์โหลด
ใบสมัครองค์การเอกชน และระเบียบ กกต.ว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559
แผ่นผับระเบียบ ออช.1.pdf 371 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัคร องค์การเอกชน ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง (ตามระเบียบ กกต.องค์การเอกชนพ.ศ.2559).pdf 471 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครองค์การเอกชน และระเบียบ กกต.ว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559
0 ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แบบคำรับรองบุคคล (แบบ สปช. 4).pdf 381 KB ดาวน์โหลด
คำขอนิติบุคลคลเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 1).pdf 1,014 KB ดาวน์โหลด
แบบแสดงความประสงค์บุคคล (แบบ สปช. 2).pdf 461 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 3).pdf 321 KB ดาวน์โหลด
ประวัติบุคลลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แบบ สปช. 5).pdf 419 KB ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการแสดงเจตนารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดยโสธร.doc 81 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ประกาศหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ การปิดประกาศป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.
แบบประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ว..docx 115 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งผู้ช่วยหาเสียง
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง-01.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แจ้งข้อมูล / ถาม - ตอบ
ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว.
อ่าน : 1173 | สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 58 โดย : วชิระ กมลรัมย์
การเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น
อ่าน : 350 | สร้างเมื่อ : 13 ก.ค. 57 โดย : พงศกร วังคะฮาด
ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
อ่าน : 432 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : จตุรพร
สงสัยการเลือกตั้งนอกเขต ของ ส.ส./ ส.ว.
อ่าน : 443 | สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 57 โดย : กานต์พิชชา มีคาม
ถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีผลต่อการสอบบรรจุเข้าราชการมั๊ย?
อ่าน : 444 | สร้างเมื่อ : 29 มี.ค. 57 โดย : ภัสราภรณ์ บุญปลื้ม
แสดงทั้งหมด
 
นานา...สาระ
'ผู้ค้าบริการ' สินค้าที่คนอยากรู้ราคามากที่สุดในไทย
'ผู้ค้าบริการ' สินค้าที่คนอยากรู้ราคามากที่สุดในไทย  new
เปรียบเทียบ กฎหมายเก่า และแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (การค้ำประกัน-จำนอง)
เปรียบเทียบ กฎหมายเก่า และแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (การค้ำประกัน-จำนอง)  new
คอมพิวเตอร์กับสายตา
คอมพิวเตอร์กับสายตา  new
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น
ก้าวทัน.(ภาษา) ...วัยรุ่น  new
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักปกครอง  new
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ขั้นตอน - กระบวนการร้อง และพิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
ใช้มือถือแต่พอดี ....(ก่อนความสุขที่คุณมีจะค่อย ๆ ห่างหายไป)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง(ท้องถิ่น)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย (กรณีครบวาระ)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทต.กุดเชียงหมี,ทต.สามัคคี,ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกสำราญ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง (ส.ส. 2554)
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2
ส.ส.ยโสธร  เขตเลือกตั้งที่ 1
ส.ส.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินกิจกรรม /การเลือกตั้ง
25 พ.ค. 57 25 พ.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเตย  อ
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
  เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  
ลงคะแนนเลือกตั้งส
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง ในการตั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขต
10 มี.ค. 57 - 14 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
  สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกต
9 มี.ค. 57 9 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.นาสะไมย์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาอ
4 มี.ค. 57 - 8 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 รับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา 4 - 8 มีนาคม 2557
  รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันอังคารที่ 4 มี
17 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด (วันที่ 23 มีนาคม 2557)
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้านอ
14 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ สามารถยื่นคำร้องที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,545,477